Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ ครั้งที่ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง ตำ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ ๑) พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสาม …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (กองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง ตำ …

Continue reading

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

ประกาศสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม รายชื่อผู้ผ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading