เมษายน 2018 archive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้่งที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน …

Continue reading

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2561

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะคณะศิลปศาสตร์

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

จดหมายข่าว กองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาค …

Continue reading

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเ …

Continue reading