ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ รอบที่ 1
( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

>> ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่

>> วิธี Download (ดาวโหลด) ไฟล์เอกสาร