ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ รอบที่ 2
( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

>> ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่

>> วิธี Download (ดาวโหลด) ไฟล์เอกสาร