การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ (รอบที่ 1)
(1 ต.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)

>> ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่

>> วิธี Download (ดาวโหลด) ไฟล์เอกสาร