Category: การประเมินค่างาน

การประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

การประเมินค่างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading