Category: หนังสือเวียน กบบ.

ม.ราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยา …

Continue reading

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ

ขอความร่วมมือหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ >> รา …

Continue reading

เปรียบเทียบความแตกต่างการปรับเงินเดือนข้าราชการ

รายงานผลการขอเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปร …

Continue reading