พฤศจิกายน 2021 archive

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหร …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหร …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควา …

Continue reading

ประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/2563 และครั้งที่ 1/2564

ประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามา …

Continue reading

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 1 พ.ย. 2564)

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading