มีนาคม 2022 archive

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราช …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฯ ณ 1 เมษายน 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ปรับปรุงข้อมูล ณ 4 มี.ค. 2565)

คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >> Downlo …

Continue reading

ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ข้ …

Continue reading