มิถุนายน 2022 archive

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

>> เอกสาร PDF <<

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 (ดีเด่น ดีมาก)

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหา …

Continue reading

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงป …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื …

Continue reading

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ (พนักงานราชการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปร …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เ …

Continue reading