กรกฎาคม 2022 archive

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ขยายเวลา)

  >> เอกสาร PDF <<

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การเขียนหนังสือ ตำรา มทร.รัตนโกสินทร์

อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากร …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วครา …

Continue reading

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หล …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  >> เอกสาร PDF <<