พฤศจิกายน 2022 archive

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานมห …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่/ การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา/ การยุบเลิก-การรวมสาขาวิชาในคณะ/วิทยาลัย และแบบฟอร์มการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่

ขั้นตอนการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่/ การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา/ …

Continue reading