กุมภาพันธ์ 2023 archive

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (1 ต.ค. 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง บุ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองคลัง) ประสง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งปร …

Continue reading

ประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนขอ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading