แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1
(1 ตุลาคม ……… – 31 มีนาคม ………)

>> Download ที่นี่ <<
(Update ณ 5 ธ.ค. 2565)