แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณวันที่ 1 ต.ค. 2562)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ รอบที่ 2
(เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณวันที่ 1 ต.ค. 2562)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<