แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2
(เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<