ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

>> เอกสารเพิ่มเติม <<