แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม 2565

แจ้งกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ รอบที่ 2
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ณ 1 ตุลาคม 2565

>> Download <<