เชิญเข้าอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้”

rmutr_Businessขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ

"พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้"

(สำหรับข้าราชการ สายสนับสนุน)

>> รายละเอียด พร้อมใบสมัคร <<