Category: โครงการ/สัมนา

ขอเชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซี่ยน”

ขอเชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยใน …

Continue reading

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน การผลิต และเผยแพร่ หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

แจ้งเวียน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข …

Continue reading

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร

ขอเชิญร่วมบุคลากร เข้ารับการอบรม จำนวน 20 หลักสูตร รายล …

Continue reading

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 3 หลังสูตร

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 3 หลังสูตร (NIDA) > รายล …

Continue reading

โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่”

โครงการอบรม หลักสูตร  "ผู้นำยุคใหม่" &gt …

Continue reading

โครงการฝึกอบรม นิด้า (NIDA)

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ นิด้า (NID …

Continue reading

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผย …

Continue reading

สัมนาวิชาการ เรื่องอนาคตประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมนาวิชาการ ประจำปี 2557 อนาคตประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ …

Continue reading