Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงาน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2-59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานreviewerราชการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้ง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙‏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักง …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถฯ และมีส …

Continue reading

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พ …

Continue reading

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading