Category: งานพัฒนาบุคคล

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผย …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับทุนโครงการช้างเผือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกเพื่อรับทุน …

Continue reading

สัมนาวิชาการ เรื่องอนาคตประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สัมนาวิชาการ ประจำปี 2557 อนาคตประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ …

Continue reading