Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2-59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานreviewerราชการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้ง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2559‏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานม …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙‏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักง …

Continue reading

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถฯ และมีส …

Continue reading