Category: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถฯ และมีส …

Continue reading

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็น พ …

Continue reading

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงาน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ครั้งที่ ๑) พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสา …

Continue reading