Category: ทุนการศึกษา

ประกาศ ก.พ. เปิดสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล

ประกาศ ก.พ. เปิดสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล >> ร …

Continue reading

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อ และขอสนับสนุนทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อในและต่าง ประเท …

Continue reading

ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด

ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด กรณี ไปศึกษา ฝึกอบ …

Continue reading

แบบรายงานผลการศึกษา

แบบรายงานผลการศึกษา  1. แบบรายงานผลการศึกษา ภายในประเทศ …

Continue reading

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  1. แบบใ …

Continue reading

เอกสารประกอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การศึกษาภายในประเทศ

1. ศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติ และขอสนับสนุนทุนการศึกษา  1 …

Continue reading

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดสรรทุนโครงการช้างเผือก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดสรรทุนโครงการช้างเผ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับทุนโครงการช้างเผือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกเพื่อรับทุน …

Continue reading