Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วครา …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  >> เอกสาร PDF <<

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

>> เอกสาร PDF <<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการสอบ (พนักงานราชการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ปร …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้าง เป็นพนักงานม …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ …

Continue reading