Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เล …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รา …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เล …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เล …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นมหาวิทย …

Continue reading

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัค …

Continue reading

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้าง เป็นพนักงานม …

Continue reading