Category: งานสรรหาจัดจ้างและแต่งตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ (ครั้งที่ 1-2) ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสา …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้าร …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาว …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาลัย ตำแหน่งอาจารย์ …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งต …

Continue reading