Category: กองบริหารงานบุคคล

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร)

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร) จำนวน 3 โครงการ & …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนา Adobe Connect

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนา Adobe Connect ใน วันอังคารที่ …

Continue reading

ขอเชิญร่วมงาน คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน ในวาระครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาส …

Continue reading

โครงการอบรม หลักสูตร “​ผู้นำยุคใหม่” ในวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2557

โครงการอบรม หลักสูตร "​ผู้นำยุคใหม่" ในวันที่ …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของ สำนักสิริพัฒนา (NIDA)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมของ สำนักสิริพัฒนา (NIDA) …

Continue reading

โครงการ อบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ”

โครงการ อบรมหลักสูตร  "ศิลปะการพูด การเป …

Continue reading

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ป …

Continue reading

ประกาศหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินรางวัลเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการจ่ายเงินรางวัล เพื่อส่ง …

Continue reading

สรุปรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

สรุปรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมก …

Continue reading

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในหน่วยเลือกตั้งที่ 3 Upload 30 เม.ย. 57

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย …

Continue reading