Category: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากร & …

Continue reading

ประกาศการเกลี่ยอัตรากำลัง สายสนับสนุน

ประกาศเรื่องการเกลี่ย อัตรากำลัง  สายสนับสนุน > …

Continue reading

การประชุมวิชาการ ประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการ ประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 6 รายละ …

Continue reading

ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด

ระเบียบ ประกาศ สำหรับบุคลากรในสังกัด กรณี ไปศึกษา ฝึกอบ …

Continue reading

สัมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการ ครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการ ครั้งท …

Continue reading

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร)

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร) จำนวน 3 โครงการ & …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนา Adobe Connect

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนา Adobe Connect ใน วันอังคารที่ …

Continue reading

ขอเชิญร่วมงาน คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงาน ในวาระครบรอบ 65 ปี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาส …

Continue reading

โครงการอบรม หลักสูตร “​ผู้นำยุคใหม่” ในวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2557

โครงการอบรม หลักสูตร "​ผู้นำยุคใหม่" ในวันที่ …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของ สำนักสิริพัฒนา (NIDA)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมของ สำนักสิริพัฒนา (NIDA) …

Continue reading