Category: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มประวัติผลงานเพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี)

แบบฟอร์มประวัติผลงาน เพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยกา …

Continue reading

แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสาขาวิชา

แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสาขาวิชา  > รายละเอียด <

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง …

Continue reading

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questi …

Continue reading

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561)

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ>> ดาวโหลดเอกสาร <&l …

Continue reading

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2558 สำนักสิริพัฒนา

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2558 โดย สำนักสิริพัฒนา (SIRIPA …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 16

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ก้าวแ …

Continue reading

สัมนาเผยแพร่งานวิจัย เรื่องการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาเผยแพร่งานวิจัย เรื่องการพัฒนาสถา …

Continue reading

คนดีศรีรัตนโกสินทร์

การคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลคนดีศรีรัตนโกสินทร์ &g …

Continue reading

ประกาศ ก.พ. เปิดสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล

ประกาศ ก.พ. เปิดสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล >> ร …

Continue reading