ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ 1/2564

> Dowmload <
(แก้ไขเอกสาร ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564)