มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (หน้าแรก)

rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

>>  ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

>>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

>>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร


rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 


rmutr_Studyทุนการศึกษา

ทุนช้างเผือก

ทุนบุคคลภายนอก

สำรวจสาขาวิชาที่พึงประสงค์ จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก ประจำปี 2561

 


Ethicsแบบประเมินธรรมาภิบาล

>> คลิก !! <<

 

 

 


rmutr_jobindexแบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

>> เอกสารเพื่อ Download <<

.


 

ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

>> ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

>> การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 


การจ่ายเงินรางวัลของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(สายวิชาการและสายสนับสนุน)

>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ จ่ายเงินรางวัล