ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564

>> เอกสารเพิ่มเติม <<