Category: รับสมัครงาน สายวิชาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2567

     “รายละเอียดการเปิดรับสมัคร คลิ๊ก&# …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำ …

Continue reading

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

>>ประกาศรับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567<< & …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2566

>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาว …

Continue reading

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2566

    >>รายละเอียด คลิก<< >>> ส …

Continue reading

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหา …

Continue reading

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่นการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน …

Continue reading

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้ง ๔/๒๕๖๖

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาว …

Continue reading