Category: รับสมัครงาน สายสนับสนุน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2567

  >>รายละอียด คลิ๊ก<<   >>ส …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

      ตำหน่ง “นักวิชาการศึกษา&#822 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

    >>รายละเอียด คลิ๊ก<<

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567

>> รายละเอียด คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

  >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ควา …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

    >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ <&l …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

    >>รายละเอียด คลิก<<

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567

>>ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/25 …

Continue reading