การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) พนักงานมหาวิทยาลัย

การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย

>> Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง<<

2. มาตราฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด/คุณสมบัติ Click!!