แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๒ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ ๒
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<