ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562

*ขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ = 26,570 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศเครื่องแบบปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2563 >> Click!!