ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<