การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานวิชาการเป็นการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

< Download >