ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับ 8)
ประกาศปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<