ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (สังกัดกองคลัง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกองคลัง ปฎิบัติงานพื้นที่ศาลายา

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<