ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

>> เอกสารเพิ่มเติม <<