ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

>> เอกสารเพิ่มเติม <<