ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2565

>> เอกสารเพิ่มเติม <<