Category: คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ปรับปรุงข้อมูล ณ 4 มี.ค. 2565)

คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >> Downlo …

Continue reading