คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ปรับปรุงข้อมูล ณ 4 มี.ค. 2565)

คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

>> Download <<
(ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565)

>> วิธี Download (ดาวโหลด) ไฟล์เอกสาร <<