Category: ประกาศและวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

ประกาศฯคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ และภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศฯคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาวิจิตรศิลป์ และภาค …

Continue reading

การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ และหัวหน้าภาควิชาออกแบบ ในวิทยาลัยเพาะช่าง

การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ และหัวหน้าภาควิชาออกแ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ ในวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ เรื่อ …

Continue reading

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง &lt …

Continue reading

ประกาศรายชื่่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหา หัวหน้ …

Continue reading

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถก …

Continue reading

การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา >> ประกาศฯ เรื่องการแต …

Continue reading