ประกาศกำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติในวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ
เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติและน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ
ในวิทยาลัยเพาะช่าง

>> เอกสารเพิ่มเติม <<