ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

>> เอกสารเพิ่มเติม <<